‘Hymne à L’amour – 150 x 150 cm – oil on linnen -2017’ (ode aan de liefde)

The Studio 50 x 70 cm, oil on linnen, 2017

Amant II – 50x 40 cm -2017′ serie Lovers

LOVERS III, olieverf op linnen, 40 x 30 cm, 2016

New York, New York’, 90 x 120cm, olieverf op linnen, collectie ‘De Groot’

The painter, the model – 130 x 170cm – olieverf op linnen – 2016

Love’s a game, wanna play?, series ‘dance me to the end of love, 120×120 cm olieverf op linnen, 2016

De belofte I – 70 x 50 cm – olieverf op linnen – 2016

De belofte II – 70 x 50 cm – olieverf op linnen – 2016

De belofte III – 70 x 50 cm – olieverf op linnen – 2016

Contemplating Amor – 120 x 120 cm – olieverf op linnen – 2015

The proposal II -120 x 120 cm – olieverf op linnen – 2015

The proposal – 120 x 120 cm – olieverf op linnen – 2015

Longing of the soul – 120 x 120 cm – olieverf op linnen – 2015

Monte Carlo – 175 x 130 cm – olieverf op linnen – 2014

Lovers I & II – olieverf op linnen – 2015

Villa Bramosia – 90 x 120 cm – olieverf op linnen – 2014

Penelope’s Droom, ode aan Tadema – 160 x 115 cm – olieverf op linnen – 2014

Amant – 90 x 120 cm – olieverf op linnen – 2014

Circusboy, Ode aan Mancini – 120 x 90 cm – olieverf op linnen – 2013

Rust – 175 x 130 cm – olieverf op linnen – 2012

Kleine Prins – 155 x 130 cm – olieverf op doek – 2013

Geboorte van een moeder – 115 x 175 cm – olieverf op linnen – 2013

Verwachtingsvol – 175 x 130 cm – olieverf op linnen – 2012

Kersenbloesem I – 50 x 70 cm- olieverf op linnen – 2012

Kersenbloesem II – 50 x 70 cm – olieverf op linnen – 2013

Kersenbloesem III – 50 x 70 cm – olieverf op linnen – 2014

Lente – 120 x 90 cm – olieverf op linnen – 2012

Voor de show – 120 x 90 cm – olieverf op linnen – 2012